Aanpak

Coaching traject


Je kan me voorafgaand bellen of mailen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 


Alle coaching- en bemiddelingstrajecten beginnen met een intake gesprek. Een intake gesprek duurt maximaal een uur. De kostprijs van een intake gesprek bedraagt 50 euro (incl btw). Tijdens het intake gesprek bespreken we de behoefte en bepalen we het plan van aanpak. Bij relatiebemiddeling is het noodzakelijk dat beide coachees aanwezig zijn tijdens de intake zodat ieders verhaal even veel plaats kan krijgen.

Een vervolgsessie duurt maximaal 1.5 uur, de prijs voor een coaching gesprek bedraagt 75 euro (incl btw), voor een bemiddelingsgesprek betaal je 80 euro (incl btw).

Afhankelijk van de noodzakelijke werkvormen, of wanneer verplaatsen onmogelijk is, kan worden gebruik gemaakt van e-coaching.


ONTWIKKELINGSGERICHTE Coaching van PERFECTIONISME (voorkomen van of herstel na BURN-OUT, stresspreventie)      

Het traject bestaat uit minimaal 5 sessies. Tijdens het intake gesprek wordt in kaart gebracht van welke symptomen de coachee last heeft. Voor een verdere toelichting van de OCP-methodiek verwijs ik naar het Ontwikkelingsinstituut (www.bevrijdjezelf.be) en naar het boek van Marcel Hendrickx (zeg me dat ik oké ben).
ONTWIKKELINGSGERICHTE Coaching bij KANKER

Afhankelijk van de specifieke situatie van de coachee wordt een traject op maat uitgewerkt. Er wordt in eerste instantie in kaart gebracht van welke symptomen de coachee het meeste last heeft. Nadien wordt er ingezet op acceptatie (rouwen,verlies) en wordt er gewerkt op stress en angst reductie en hoe beter met de vermoeidheid om te gaan. De coaching kan aangevuld worden met hartcoherentie,  loopbaanbegeleiding of gezinsondersteuning. Afhankelijk van de fysieke of mentale conditie van de coachee kunnen alternatieven afgesproken zoals coaching ter plaatse of ondersteuning via skype, telefoon of mail. Dit wordt afgesproken tijdens het intake gesprek.
BEGELEDING BIJ ROUW EN VERLIES

Afhankelijk van de specifieke situatie van de coachee wordt een traject op maat uitgewerkt. Soms wordt er enkel ingezet op de rouw en verlies verwerking, wanneer er sprake is van sterk verhoogde stress en angst wordt daar bijkomend aandacht aan gegeven. Dit wordt afgesproken tijdens het intake gesprek. De ervaring leert dat minimaal 4 sessies noodzakelijk zijn, maar dat is uiteraard afhankelijk van de fase van het rouwproces waarin de klant zich bevindt.
HARTCOHERENTIE 

Het coachingtraject bestaat uit 4 sessies met telkens 2 à 3 weken tussen om met de oefeningen aan de slag te gaan. Je leert beter te ademen om instaat van hartcoherentie te bereiken.

We beoefenen een ademhalingsfrequentie van ongeveer 6 ademhalingen per minuut. Dit wordt uitgemeten aan de hand van een biofeedbacktoestel. Via dit toestel krijg je onmiddellijk een visuele weergave van het effect van jouw emoties en ademhaling op jouw innerlijk welzijn.

Om de ademhalingsoefeningen te ondersteunen bestaan er apps, adembegeleiders en kleine biofeedbacktoestellen die besproken worden in de sessie.
RELATIES -BEGELEIDING    

Een bemiddelingstraject bestaat meestal uit minstens 5 gezamenlijke sessies van 1.5 uur. Uiteraard kan daar van afgeweken worden. Tijdens het intakegesprek bepalen we het doel en de aanpak. Het intake gesprek maakt geen deel uit van het geheel van 5 sessies. Tijdens de eerste sessie worden de basiselementen van geweldloze communicatie aangerijkt.
LOOPBAANBEGELEIDING

re-inregratie , heroriëntatie     

Wanneer je daarvoor in aanmerking komt kan je beroep doen op loopbaancheques. Ik verwijs je voor meer info naar makemefly.be of naar de site van de vdab. Je kan uiteraard ook beroep doen op de loopbaanbegeleiding wanneer je niet in aanmerking komt. Het aantal sessies wordt bepaald in functie van je vraag. Een sessie duurt slechts 1 uur en je betaalt 55 € per uur.
Coaching  

Bij elke andere aanmelding bespreken we tijdens het intakegesprek  het doel en de aanpak. 

Het kan ook zijn dat we verschillende methodes mixen. Dit wordt allemaal besproken tijdens het intake gesprek.